MENU STRÁNKY

Prihláška na štúdium na našej škole

Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. V bode Školský obvod je potrebné zapísať, podľa bydliska do akého školského obvodu dieťa patrí a do bodu Spádová škola, je potrebné zapísať do akej školy by malo dieťa podľa bydliska nastúpiť.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava
    Jelenia 16, 811 05 Bratislava
  • +421252494093

Fotogaléria